Eurosilicone jest liderem w światowej społeczności chirurgii plastycznej  już ponad 25 lat.

Nasze podstawowe wartości to dążenie do doskonałości i wytrwałe dążenie do spełniania oczekiwań. Zbudowaliśmy naszą reputację na jakości i trwałości naszych implantów silikonowych. Nasze zaangażowanie w zadowalanie pacjentów jest dla nas równie ważne.

Mamy przyjemność przedstawić Gwarancję  dla Pacjentów Premium Eurosilicone. Jest to zapewnienie, iż wszystkie pacjentki z implantami Eurosiliconu mają Dożywotnią Gwarancję Wymiany. Gwarancja  dla Pacjentów Premium Eurosilicone jest bezpłatna. Pacjentki będą automatycznie rejestrowane po zakończeniu zabiegu. Eurosilicone z dumą oferuje tą innowacyjną i rozległą gwarancję do wszystkich pacjentek. Zapraszamy do przeglądu wszystkich korzyści z Gwarancji  dla Pacjentów Premium Eurosilicone.

Szczegółowe informacje dostępne są również na naszej stronie www.eurosilicone.com

WAŻNE INFORMACJE
Gwarancja dla Pacjentów Premium Eurosilicone uprawnia pacjenta do bezpłatnej wymiany implantów piersi Eurosilicone. Nie obejmuje ona żadnych innych produktów, ani nie obejmuje roszczeń z innego charakteru, takich jak koszty operacji. Gwarancja dla Pacjentów Premium Eurosilicone jest korzyścią tylko dla pacjentów. Broszura ta omawia Gwarancja dla Pacjentów Premium Eurosilicone. Nie ma na celu i nie może zastąpić pełnej dyskusji między pacjentem i chirurgiem. Eurosilicone nie ponosi odpowiedzialności, bezpośrednio lub pośrednio wynikających problemów ze stosowania, w tym między innymi kosztów medycznych, chirurgicznych, szpitalnego zwrotu kosztów implantów piersi nie wyprodukowanych przez Eurosilicone. Eurosilicone zastrzega sobie prawo do odwołania, zmiany lub modyfikacji warunków Gwarancji dla Pacjentów Premium Eurosilicone. Każde takie odwołanie, zmiany lub modyfikacje nie wpłyną na obecne warunki dla już uczestniczących w programie. Eurosilicone jest wiodącym partnerem w światowej społeczności chirurgii plastycznej. Jesteśmy innowacyjnym twórcą i producentem pełnego zakresu jakości implantów chirurgicznych i ekspanderów.

Gwarancja dla Pacjentów Premium Eurosilicone jest również dostępna na stronie www.eurosilicone.com , gdzie można znaleźć wszystkie szczegóły dotyczące programu.


1. Automatyczne rejestrowanie po implantacji – bezpłatnie
Gwarancja  dla Pacjentów Premium Eurosilicone odnosi się do wszystkich odbiorców wypełnionych silikonem implantów piersi Eurosilicone.
2. Protezy piersi wypełnione silikonem są objęte
Gwarancja  dla Pacjentów Premium Eurosilicone automatycznie stosowana jest do wszystkich implantów piersi Eurosilicone wypełnionych silikonem:

 • wszczepiane po 1 stycznia 2009
 • wszczepiane w ściśle z instrukcjami Eurosilicone do użytku, jak  i na ulotce dołączonej do opakowania produktu
 • wszczepiane przez odpowiednio wykwalifikowanego chirurga i licencjonowanego zgodnie z przyjętymi procedurami i technikami chirurgicznymi.

3. Dożywotnia gwarancja przed pęknięciem implantu lub ciężkiego przykurczu torebki

 • W przypadku wewnętrznego pęknięcia implantu z powodu utraty integralności powłoki
 • W przypadku ciężkiego przykurczu torebki.

Ciężki przykurcz torebki  jest zdefiniowany w  Baker Clinical Skali ocen dla klasy III i IV. Gwarancja  dla Pacjentów Premium Eurosilicone umożliwia darmową wymianę implantu Eurosilicone dla trwałości implantu.
4. Wymiana implantu na dowolny model, rozmiar czy styl *
W odpowiedzi na wniosek oraz zalecenie chirurga, aktualny implant piersi Eurosilicone można zastąpić dowolnym modelem, wielkością, bądź stylem.
5. Wymiana przeciwległego implantu w przypadku wewnętrznego pęknięcia
Na wniosek i zalecenie chirurga, Gwarancja  dla Pacjentów Premium Eurosilicone , będą bezpłatnie wymieniane przeciwległe implanty piersi w przypadku wewnętrznego pęknięcia implantu ze względu na utratę integralności powłoki.
6. Automatyczna i darmowa odnowa zarejestrowania do Gwarancji  dla Pacjentów Premium Eurosilicone
Po zabiegu rewizyjnym Gwarancja  dla Pacjentów Premium Eurosilicone będzie nadal mieć zastosowanie do wszystkich odbiorców silikonowych implantów piersi Eurosilicone automatycznie i bezpłatnie.
7. Wydarzenia nie objęte gwarancją

 • Usunięcie implantu piersi Eurosilicone z powodu niezadowolenia pacjentki albo z rozmiaru lub końcowym efektem.
 • Działania niepożądane inne niż deflacji lub pęknięcia implantu
 • Działania niepożądane inne niż ciężki przykurcz torebki
 • Utrata integralności powłoki spowodowana zabiegiem operacyjnym
 • Utrata integralności powłoki ze względu na otwarte lub zamknięte kapsulotomia
 • Implanty robione na zamówienie
 • Nie zawarte w katalogu silikonowe implanty piersi
 • Koszty związane z operacją interwencyjną


*Eurosilicone  może naliczać opłaty na produkty z wyższą ceną.

Szczegółowe informacje o GWARANCJI
dostępne na stronie:
www.gcaesthetics.com